Bestuur

De bestuursleden van de vereniging worden tijdens een gewone algemene vergadering voor een periode van drie jaar benoemd (zoals vastgelegd in de statuten).
Hieronder wordt voor ieder bestuurslid tussen haakjes het eerste jaar van de huidige zittingsperiode vermeld.

Het bestuur van de NVGO bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Drs. S. (Sander) Garritsen, voorzitter (2011)

Mw. dr. A. (Annelies) Schulte, 1e secretaris (2010)

Mw. drs. B.H. (Dieke) Kok-Bouma, 2e secretaris (2010)

Drs. G.J. (GertJan) Rozendal, penningmeester (2009)

Dr. ing. E. (Edwin) van den Worm, vicevoorzitter (2009)