Activiteiten

Beste leden en belangstellenden,

Zoals het er nu uitziet zullen we op vrijdag 10 juni 2022 ons jaarlijkse NVGO-congres eindelijk weer in fysieke vorm kunnen laten plaatsvinden.
Dit congres zal plaatsvinden in Tegelen (Limburg).

Het thema van dit congres is:

Geneeskruidenonderzoek in de 21e eeuw: wat is de oogst?

Onder het kopje ‘nieuws’ zult u op de hoogte worden gehouden van de verdere ontwikkelingen.
Wij hopen u op 10 juni te mogen verwelkomen bij dit congres.