Activiteiten

Beste leden en belangstellenden,

Vanwege corona en alle onzekerheden die daarmee samenhangen, hebben we helaas moeten besluiten om het jaarlijkse NVGO-congres, dat voor 11 juni 2021 gepland staat, online te laten plaatsvinden.

Hoewel we u liever graag weer eens persoonlijk hadden willen ontvangen, denken we dat we desondanks een interessant programma voor deze dag hebben kunnen samenstellen.
Hiervoor bedanken we ook alvast de sprekers voor hun bereidwilligheid om aan deze online-versie van ons congres deel te nemen.
Het thema van dit congres is:

Mogelijke toepassingen van planten(stoffen) bij de behandeling van depressiviteit en psychische klachten.

Onder het kopje ‘nieuws’ zult u op de hoogte worden gehouden van de verdere ontwikkelingen.
Wij hopen u op 11 juni online te mogen verwelkomen bij dit congres.