Home

Nederlandse Vereniging voor Geneeskruidenonderzoek

De Nederlandse Vereniging voor Geneeskruidenonderzoek (NVGO) werd in 1914 opgericht als Nederlandse Vereniging voor Geneeskruidtuinen.
De aanleiding hiervoor was de vrees dat er als gevolg van de Eerste Wereldoorlog niet langer voldoende hoeveelheden geneeskrachtige planten beschikbaar zouden zijn.
In de loop der jaren zijn het doel en het karakter van de vereniging gewijzigd en werd (wetenschappelijk) onderzoek naar de werking van geneeskrachtige planten steeds belangrijker.
De naamswijziging tot NVGO vond plaats in 1978.

De laatste decennia worden de activiteiten van de vereniging voornamelijk gekenmerkt door het organiseren van een jaarlijks congres (op een vrijdag en de daarop aansluitende zaterdagochtend) gewoonlijk in de periode mei-juni, waarbij in brede zin aandacht wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van genees­krachtige planten.
Ieder jaar staat een specifiek thema centraal dat tijdens het congres wordt belicht door diverse sprekers die afkomstig zijn uit de universitaire wereld, de plantenteelt, de industrie of uit (para)medische beroepsgroepen.
De zaterdagochtend na de vrijdag met lezingen wordt besteed aan een (botanische) excursie die, vaak onder leiding van deskundigen van bv. Staatsbosbeheer of de Vereniging Natuurmonumenten, plaatsvindt in of rond het gebied waar het congres gehouden wordt.